P3042972

Hoe lang duurt psychotherapie?

Psychotherapie is maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een antwoord te geven op de vraag hoe lang een therapietraject precies zal duren. In de praktijk blijkt dat de behandelduur erg in tijd kan verschillen. Veel heeft te maken met de aard en de ernst van de problemen waarmee je komt, hoe lang deze reeds aanwezig zijn en hoeveel tijd jij nodig hebt om de problemen die zich stellen het hoofd te bieden.

Het kennismakingsgesprek dient, zoals het woord al zegt, om elkaar beter te leren kennen. Je krijgt dan de mogelijkheid om je verhaal te vertellen. In de daaropvolgende therapiesessies proberen we samen zicht te krijgen op jouw probleem en de verwachtingen die je hebt. Therapie is namelijk samen op zoek gaan naar oplossingen. Maar net als bij het aanvatten van een reis, waarvan je meestal de bestemming wel kent, moet je er rekening mee houden dat de weg naar je doel soms anders loopt dan je had verwacht.

Voor sommige individuen, koppels of gezinnen zijn een tiental therapiesessies voldoende. Anderen hebben meer tijd nodig. Belangrijk om voor ogen te houden is dat het hier niet gaat om het nastreven van een gemiddeld aantal therapiesessies, maar om wat voor jou goed aanvoelt. Zolang er sprake is van betekenisvolle verandering, kan de psychotherapie blijven doorgaan. Daarom maak ik ter afronding van elke gesprek even kort tijd vrij om na te gaan hoe jij de therapiesessie ervaren hebt. Door het therapietraject regelmatig te evalueren, kan het waar nodig bijgestuurd worden.

Hoeveel kost een therapiesessie?

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Voor een individuele sessie betaal je in 2019 50 euro en in 2020 60 euro, relatie- en gezinstherapie kost in 2019 65 euro en in 2020 75 euro. Betaling van het honorarium gebeurt contant na elke therapiesessie. Ik heb een erkenningsnummer van de Psychologencommissie (771106319). Hierdoor is bij verschillende mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk voor min-18-jarigen en adolescenten die nog kindergeldgerechtigd zijn. Informeer je hierover op deze site of contacteer de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Wanneer het je niet lukt om op de afspraak aanwezig te zijn, laat dit dan minstens 24 uur op voorhand (uitzonderlijke situaties daargelaten) telefonisch of via sms weten: 0497/19 93 93.