P3042972

Mensen denken er meestal aan om in psychotherapie te gaan op het moment dat ze zich ontredderd voelen. Gevoelens van pijn, twijfel en verdriet steken dan ook niet zelden de kop op. Het kan zijn dat je niet goed weet waarom je je slecht voelt. Tal van vragen gonzen door je hoofd: Wie ben ik eigenlijk? Waar hoor ik feitelijk bij? In welke situatie ben ik nu terechtgekomen? Soms heb je wel een duidelijk idee van de reden(en) waarom je je niet goed in je vel voelt, alleen ontbreken ruimte en rust om die problemen het hoofd te bieden. Daarbij kan het zijn dat je het probleem niet alleen de baas kunt, maar het ook niet mogelijk acht om hulp van je partner, familie, vrienden of collega’s in te roepen. Je hebt dan het idee alleen te staan met je probleem.

Psychotherapie heeft tot doel om je psychische problemen te verminderen, op te lossen of althans beheersbaar te maken. Niet elk probleem is oplosbaar, maar weten wat je dwars zit en waarom kan op zich al verhelderend zijn. Daarnaast kan psychotherapie je ook ondersteunen bij het bereiken van doelstellingen van persoonlijke groei. Psychotherapie gaat immers niet alleen over wat niet goed loopt in je leven, het kan ook gaan over wat je graag zou willen bereiken, over wat jij nodig hebt om een betekenis- en zinvol leven te leiden. Bij deze zoektocht, die zelfinzicht vergt, is het nuttig om een gids te hebben. Niet iemand die steeds een pasklaar antwoord heeft, maar wel samen met jou op zoek wil gaan naar een verklaring, een betekenis, een inzicht… 

Mijn werkwijze bestaat uit gesprekken. Ik start met een kennismakingsgesprek. Nadien volgen nog enkele verkennende gesprekken om jou beter te leren kennen: wat je hulpvraag is, maar ook wat je doelstellingen en verwachtingen zijn. We maken ook enkele afspraken, onder andere wat betreft de therapiefrequentie. Al van bij de start is psychotherapie maatwerk: we gaan op weg in gesprekken tot jij je doel bereikt. Wanneer jij je doel hebt bereikt of je beter voelt en je terug op eigen kracht met je leven door kunt gaan, kan het therapeutische proces afgerond worden.

In psychotherapie gaan, vraagt heel wat inspanning van jouw kant. Misschien heb je bij het overwegen wel het gevoel dat je eigenlijk al heel moe bent. Engagement en inzet klinken dan als grote woorden, misschien wel als onhaalbare idealen. Toch is het voldoende als je bereid bent om te geloven dat er iets in je leven kan veranderen. De ene keer zullen het muizenstapjes zijn, de andere keer trek je je zevenmijlslaarzen aan. Hoe dan ook: verandering in psychotherapie gebeurt op jouw tempo.

Wie in psychotherapie gaat, herkent dit soms: het zo moeilijk hebben dat je liever niet naar een therapiesessie zou willen komen. Maar juist dan is het belangrijk om door te zetten, zodat we samen de complexiteit van het leven kunnen bespreken.

Wanneer je niet bekend bent met psychotherapie heb je misschien het beeld dat je tijdens een therapiesessie alles over jezelf op tafel zal moeten leggen – élke gedachte, élk verlangen, élk geheim. In het systeemtheoretisch denken gaat men er vanuit dat je wanneer je bepaalde dingen niet wil bespreken daar vast goede redenen voor hebt. Door dit aarzelen te accepteren, worden je grenzen gerespecteerd.