P3042972

Over mezelf - John Humblet

John Humblet privépraktijk Samen in verbinding Leuven Kessel-Lo psycholoog-seksuoloogVan basisopleiding ben ik klinisch psycholoog (Ontwikkelings-psychologie, Universiteit Maastricht, Nederland). Deze academische discipline richt zich op het inzichtelijk maken van gedachten, gevoelens en gedragingen van kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen. Nadien heb ik ervoor gekozen om me te specialiseren in de seksuologie (Familiale en Seksuologische Wetenschappen, KU Leuven). Om individuen en koppels met relationele en seksuele problemen te kunnen begeleiden, heb ik een twee jaar durende praktijkopleiding Relatie-, gezins- en sekstherapie gevolgd tot klinisch seksuoloog (Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies van Seksuologie, KU Leuven).

Het werkinstrument van een psychotherapeut, die zich bezighoudt met problemen van individuen, koppels en gezinnen, bestaat uit een samenbundeling van theoretische kennis, praktijkervaring en de persoon van de psychotherapeut. Bij mij is dat het systeemtheoretische gedachtegoed, dat verder gestalte kreeg in een vierjarige opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut (Systeemtheoretische psychotherapie, Interactie-Academie, Antwerpen) en aangevuld wordt met een specialisatie in de narratieve therapie (Leertraject narratieve therapie, Interactie-Academie, Antwerpen, 2019-2020).

Privépraktijk met een visie

De naam van mijn praktijk, Samen in verbinding, is zo gekozen omdat die zowel verwijst naar het therapeutische proces zelf als naar het benaderen van de mens vanuit de veelheid aan verbindingen waarin hij leeft. Wanneer je overweegt om in psychotherapie te gaan, heb je meestal een vraag waarop je graag een antwoord zou willen krijgen. Systeemtheoretische psychotherapie is een manier om samen met jou de problemen die zich stellen te exploreren, om vervolgens te kijken hoe deze aangepakt kunnen worden. Het kan zijn dat je alleen in psychotherapie komt, het is mogelijk dat ook je partner of je gezin meekomt. Dit laatste geeft de mogelijkheid om problemen, die overigens niet altijd door beide partners of door alle gezinsleden op dezelfde manier beleefd worden, gezamenlijk bespreekbaar te maken.

Naast relatie- en gezinstherapie bied ik eveneens ondersteuning aan individuen, en dit zowel aan jongeren, adolescenten als volwassenen. Daarbij ligt de nadruk niet enkel op jou als persoon, maar ook op de manier waarop je met anderen verbonden bent. Mensen beïnvloeden elkaar immers constant, dat is iets waar niet aan te ontkomen valt. Soms kan het gebeuren dat anderen op zo een manier invloed op je hebben dat je er last van ondervindt. Iets wat een persoonlijk probleem lijkt, is dan in feite een probleem dat zich afspeelt tussen jou en de ander(en). Door de vaak complexe knopen te ontwarren, verwerf je de veerkracht en het vertrouwen in jezelf en anderen dat noodzakelijk is in het terug oppakken van de regie over je eigen leven.