P3042972

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met moeilijke momenten en pijnlijke ervaringen. Je probeert daar meestal op je eigen manier mee om te gaan. Aan sommige dingen kun je niet meteen iets veranderen. Het zijn vaak dingen waarvan je het idee hebt dat je ermee zult moeten leren leven. Maar soms lukt dat gewoonweg niet. Op het gebied van denken, voelen en doen zit je dan met jezelf in de knoop; je hebt een probleem dat maar niet weg wil gaan, hoe hard je ook probeert. Je kunt daar helemaal geblokkeerd door raken en het gevoel hebben ergens ‘overheen’ te moeten geraken, ook al is vaak niet duidelijk over wat dan precies, en hoe. Twee dingen weet je wel zeker: het probleem vormt een zware belasting wat betreft je levenskwaliteit, omdat het je gedachten, gevoelens en handelen op een negatieve manier beïnvloedt, én het probleem vraagt om een oplossing die je niet zelf of met behulp van vrienden of familie kunt vinden. In zo’n geval kan het helpen om beroep op een psychotherapeut te doen, want praten helpt!

Ik werk zowel met jongeren, adolescenten als met volwassenen (en hun gezinnen). Wanneer tijdens het verloop van de psychotherapie blijkt dat de tussenkomst van een andere, gespecialiseerde hulpverlener (bijvoorbeeld een psychiater) aangewezen is, zal ik een eventuele doorverwijzing bespreekbaar maken. Alles wat in psychotherapie wordt besproken, valt sowieso onder het beroepsgeheim: ik bespreek altijd met jou welke informatie op welke manier de therapieruimte mag verlaten.